Är valborgsmässoafton en röd dag?

Nej. Valborgsmässoafton är inte en röd dag eller en allmän helgdag i Sverige enligt lag (1989:253) om allmänna helgdagar. Den firas däremot flitigt runt om i landet och i många andra länder, särskilt de med luthersk tradition.

Varför är inte Valborgsmässoafton en röd dag?

En röd dag, även känd som en allmän helgdag, är enligt lag (1989:253) om allmänna helgdagar erkända dagar när de flesta människor har rätt att vara lediga från arbete. Dessa dagar inkluderar jul, påsk, midsommar och ett antal andra högtider.

Trots att Valborgsmässoafton är allmänt firad och har sin plats i det svenska hjärtat, anses den inte vara en allmän helgdag. Detta innebär att många arbetsgivare kräver att anställda arbetar som vanligt, trots de festligheter som kan förekomma. Detta beror på att den inte uppfyller de kriterier som krävs för att bli en allmän helgdag. Sådana kriterier brukar omfatta, men är inte begränsade till, religiösa skäl, historiska händelser eller kulturell betydelse. Även om Valborgsmässoafton har sin kulturella och historiska betydelse, har den inte samma religiösa vikt som andra röda dagar som Jul och Påsk.

Kanske är det för att Valborgsmässoafton historiskt sett varit mer av en fest och mindre av en helgdag, vilket gjorde att den inte fick status som en röd dag. Oavsett anledning, tillhör Valborgsmässoafton alltså inte Sveriges officiella helgdagar men är ändå en älskad del av det svenska kulturarvet.