Är skärtorsdagen en röd dag?

Är Skärtorsdagen en röd dag?
Nej, i Sverige samt i många andra länder räknas inte Skärtorsdagen som en röd dag eller en allmän helgdag. Trots att denna dag har en viktig plats inom kristendomen, är den inte en dag då majoriteten av befolkningen ges ledigt från arbete eller studier. Denna text kommer att ge en utförlig förklaring till varför detta förhåller sig så.

Bakgrund till Skärtorsdagen

Skärtorsdagen infaller dagen före Långfredagen, och markerar början på påskens tre heliga dagar (triduum sacrum) inom kristendomen. Skärtorsdagen firas för att minnas Jesu sista måltid, även kallad nattvarden, där han delade bröd och vin med sina lärjungar.

Även om Skärtorsdagen spelar en betydande roll inom kristna traditioner och firanden, räknas den inte som en röd dag i Sverige. Detta innebär att vanliga arbetsregler gäller för denna dag, och det är samma förväntningar på arbete och studier som på en vanlig vardag.

Vad innebär det att en dag är en röd dag?

Allmänna helgdagar, eller röda dagar, i Sverige är dagar då majoriteten av befolkningen är ledig från arbete och studier. Dessa dagar är allmänt erkända och etablerade, oftast med rötterna i religiösa traditioner eller nationella händelser. Allmänna helgdagar är markerade med rött i kalendern, därav uttrycket “röd dag”.

Internationell jämförelse

I internationella sammanhang varierar Skärtorsdagens status. I några länder är Skärtorsdagen en officiell helgdag, medan det i andra inte är så. Exempel på länder där Skärtorsdagen är en allmän helgdag finns inom den spanska och portugisiska kulturkretsen. I dessa länder ges människor ofta ledigt från arbete och skola på Skärtorsdagen.

Även om Skärtorsdagen inte är en röd dag i Sverige, har den fortfarande en viktig plats i firandet av påsk och dess omgivande traditioner. Trots att vi inte har ledigt från arbete, kan Skärtorsdagen fortfarande innebära en speciell tid för många människor, och den bidrar till att påskveckan som helhet har en särpräglad karaktär.